Soukromák slaví úspěch v soutěži “Školní časopis roku 2023”

Po úspěšném postupu v krajském kole nás čekalo republikové kolo soutěže “Školní časopis roku 2023”, které se konalo opět v Brně. Náš školní časopis se umístil na 13. místě v celkovém hodnocení a na 3. místě v kategorii grafického designu!

Nejprve k organizaci celé soutěže – začíná se krajským kolem, které se koná v květnu a do republikového kola, které je tradičně vyhlašováno na konci listopadu v Brně, postupují pouze 2-3 nejlepší časopisy, počet se mění dle jednotlivých krajů. Kategorie jsou rozděleny od I. stupně až po střední školy. Hodnotí se kompletní vizuál časopisů, titulní stránka, obsah, kreativita a vlastní invence. Konkurence byla opět vysoká a jsme rádi, že náš časopis uspěl!

Především nás těší, že jsme se posunuli v žebříčku směrem vzhůru. V loňském roce, kdy se náš časopis poprvé kvalifikoval do republikového kola, jsme dosáhli na 27. místo (z 34). Letos jsme zůstali jen těsně za branami deseti nejlepších a skončili jsme na krásném 13. místě (z 33). A co nás především těší, je třetí místo v kategorii grafické zpracování časopisu!

Toto umístění je výsledkem velkého tvůrčího úsilí při tvorbě Soukromáku, zároveň motivací pro další fungování a směřování časopisu a v neposlední řadě je to i výraz vděku všem čtenářům, že si najdou čas a podporují nás v našem snažení. Těšíme se na další pokračování naší cesty se školním časopisem!

Text: Mgr. Marek Švadlena