Naši třeťáci byli na “Jeden den vysokoškolákem”

Ve čtvrtek 8. června 2023 se pro naše studenty uskutečnila poprvé akce Den vysokoškolákem, během níž si skupina žáků septimy a 3. ročníku na vlastní kůži vyzkoušela, jaké to je studovat na Fakultě ekonomické v Českých Budějovicích (a vysoké škole jako takové).

 

Do kampusu ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích přijelo celkem 24 našich studentů ze septimy a 3. ročníku. Na univerzitní půdě nás přivítali průvodci z řad vysokoškolských učitelů EF JČU, kteří byli připraveni seznámit nás s univerzitním prostředím, sdílet svou vlastní zkušenost s výukou a zodpovědět dotazy o studiu a vysokoškolském životě v Českých Budějovicích. Milé bylo i osobní velmi vřelé přivítání děkankou EK JČU doc. RNDr. Zuzanou Dvořákovou Líškovou, Ph.D.

Návštěvu jsme zahájili prohlídkou fakultních prostor, ve kterých probíhala úvodní soutěž tzv. Fairtradová stezka. První workshop byl zároveň workshopem o fairtradovém obchodu. Dále jsme si prohlédli kampus, univerzitní knihovnu i menzu, kde jsme měli oběd. Po obědě v menze na naši skupinu čekalo posezení v přednáškové místnosti na EF JČU, kde jsme se setkali s dalšími učiteli, kteří pro nás měli opět další workshopy, tentokrát zaměřené na kartelové dohody a inflaci. Jeden z učitelů mikroekonomie a makroekonomie, doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D., nás seznámil i se studijními programy na univerzitě, možnostech studia v zahraničí o přijímacím řízení apod. Žádní učitelé neměli problém s jakýmikoli dotazy a ochotně nám na všechno odpovídali.

Děkujeme celé EF JČU za zorganizování akce Den vysokoškolákem. Naši studenti ji jednohlasně hodnotí pozitivně, všem se líbila, poznali prostředí studentského kampusu a nasáli vysokoškolskou atmosféru. Vyzdvihovali workshop ke kartelovým dohodám, byli rádi, že rozumí a v ekonomických pojmech byli schopni se orientovat – což je skvělá zpětná vazba i pro nás učitele.

Zároveň spolu s týdenní studentskou praxí ve firmách a institucích, která je součástí studia na konci třetího – předmaturitního – ročníku, dávají tyto akce cíleně studentům možnost se správně rozhodnout o svém budoucím studiu a profesi.

Text: Mgr. Zdeněk Novák

Foto: Mgr. Zdeněk Novák