Třídy prvního stupně naší základní školy vytvářely během celého dne svůj pohled na to, jak chránit naši planetu a jak myslet ekologicky. Byl to den plný výtvarných aktivit, kritického myšlení a zábavy.

Každá ze tříd pojala Den Země po svém, viděli jsme téma recyklace, tedy jak správně třídit odpad, další se zabývali obnovitelnými energetickými zdroji či tvořili myšlenkovou mapu. Další třída řešila otázku vody, jak snížit její spotřebu, či jak jí správně používat a jedna ze tříd se věnovala otázce používání jízdních kol místo automobilů. Celý den byl velmi zábavný a poučný a žáci si odnesli mnoho nových znalostí a dovedností, jak mohou pomoci chránit naši planetu. Doufáme, že se tato zkušenost stane inspirací pro všechny zúčastněné.

Text: Mgr. Ivana Šádová

Foto: Mgr. Marek Švadlena