Den otevřených dveří 2023

Den otevřených dveří je vždy zajímavá možnost si “osahat” školu, popovídat s učiteli a žáky, či se podívat do prostor školy, o kterou máte zájem. My jsme pro Vás otevřeli dveře 26. ledna odpoledne, tak se pojďte podívat, jaké to bylo…

Každoročně, v druhé polovině ledna, se dveře škol v Česku otevřou. Cíl je jasný – ukázat potenciálním zájemcům školu v celé své kráse. Náš program se letos odehrával ve dvou oddělených patrech. První patro bylo věnované základní škole, jejím třídám a pedagogickému sboru, který ochotně odpovídal na dotazy ohledně I. stupně. Druhé patro pak patřilo gymnaziálnímu vzdělávání. Nechyběla ani praktická ukázka z naší laboratoře (v rámci biologie a chemie), v sekci jazyků jste si mohli vyzkoušet nejen jazykové spojovačky různých výrazů z angličtiny, němčiny a francouzštiny. V sekci informatiky se tiskly 3D modely – i na přání, v zeměpise jste skládali puzzle se státy Evropy a obdivovali jste Lego modely s vesmírnou tématikou. Společenskovědní sekce vás zase vyzkoušela ze známých i méně známých osobností a z historických milníků. Čeština nabídla nový pohled na čtenářství. A jelikož bude naše škola letos slavit již !30! let od svého založení, nechyběly ani fotky z let minulých. Děkujeme, že jste strávili hezké odpoledne s námi!

Text: Mgr. Tereza Švadlenová

Foto: Mgr. Marek Švadlena