Praktická činnost v naší laboratoři

Naši studenti i studentky 1.ročníku mají možnost objevit praktickou činnost v přírodovědných předmětech – biologii, chemii i fyzice. Navštěvují totiž odpolední praktika, kde se jim jednotliví vyučující věnují. Ve středu odpoledne pracovali v chemické laboratoři pod vedením Ing. Jana Komzáka. Vytvářeli barevné směsi, poznávali práci s laboratorními přístroji a mohli  použít vytvořenou barvu i na vlastní kreativní činnost. Určitě se nenudili, jak je vidět z přiložených fotografií.

Text: Mgr. Věra Komzáková

Foto: Mgr. Věra Komzáková