Badatelsky orientovaná výuka matematiky v tercii

Ve třídě tercie jsme v matematice bádali a objevovali. Cílem bylo zjistit, jaký je vztah mezi obvodem a průměrem kruhu.

Žáci tedy na různých předmětech údaje měřili, následně zaznamenala každá dvojice  minimálně 10 měření a hledala vzájemný vztah. Podíl obvodu ku průměru se jevil jako shodná veličina. Toto jsme si ještě ověřili na hodině informatiky, kdy jsme všechny údaje třídy zadali do tabulky v Excelu a vytvořili tak soubor o cca 200 těchto hodnotách. Když jsme využili ještě znalostí ze statistiky, ověřili jsme, že se podíl obvodu kruhu ku jeho  průměru ( O : d ) rovná přibližně hodnotě 3,14 což jsme následně vyhledali, že je π (nebo pí). Je to matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru. Její hodnota v desítkové soustavě je přibližně 3,14. Pí – jedna z nejdůležitějších matematických konstant. Žáci vytvořili příjemnou pracovní atmosféru, což je vidět na přiložených fotografiích.

Text: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková

Foto: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková