Projekt ,,Staň se diplomatem”

Žáci tercie a kvarty se stali diplomaty při Radě bezpečnosti OSN. 5 žáků (z tercie a kvarty) se dne 12. 11. 2021 zúčastnilo projektu „Staň se diplomatem“, který organizuje Pražský studentský summit. 

Celodenní akce se konala na Gymnáziu v Písku, kde žáci zažili simulaci jednání Rady bezpečnosti OSN. Všichni účastníci byli předem rozděleni po patnácti (stejně jako počet členů v Radě bezpečnosti OSN) a každý se musel vžít do role zástupců – delegátů – reálných světových zemí. Naši žáci se tedy na chvíli stali zástupci zemí jako USA, Čína, Keňa, Mexiko a Vietnam. Další země prezentovali ostatní účastnici. Předmětem jednání byl mezinárodní konflikt, který byl představen v dopolední části, a to konflikt na Blízkém východě (izraelské osady na Západním břehu Jordánu). Účastníci se museli snažit dospět k řešení problémů, samozřejmě nikoliv pomocí vlastního názoru, ale dle stanovisek jejich reálných zemí. Simulované jednání obsahovalo vše, co se reálně děje na půdě diplomatů – hlasování o pozměňovacích návrzích, kuloární jednání atd.

Ačkoliv by to byl úkol nelehký i pro skutečné diplomaty, žáci se ho zhostili výborně díky svým vědomostem o mezinárodních organizacích a díky schopnostem komunikačním. Uvědomili si také, jak jsou zmíněné kompetence důležité. V závěru akce každý žák obdržel diplom a zpětnou vazbu svého působení.

Text: Mgr. Marcela Marešová

Foto: Mgr. Marcela Marešová