Videoklip: Klaudie Kolářová – “Pusťte nás do školy”

Klaudie Kolářová z primy, a její maminka Sabina Drtinová, připravily píseň, kterou samy vytvořily (sdílely to i s paní učitelkou hudební výchovy Danielou Mušinskou) a popisovaly v ní distanční výuku, kde využily vlastní zážitky a motivy z výuky.