Vánoční Vídeň (2019)

Krásná tradice adventních zájezdů pokračovala i v letošním roce, za cíl jsme si dali tentokrát Vídeň jako souhrn toho nejlepšího z nabídky vánoční atmosféry.

Pro skupinu našich žáků, ale i rodičů a rodinných příslušníků jsme připravili prohlídku centra Vídně s – doslova – dechberoucím výstupem na věž Stephansdomu s krásným výhledem, návštěvu „Schatzkammer“ – císařské klenotnice, nádherně vybavených císařských apartmánů v sídelním hradu Hofburg nebo drezúru lipicánů v císařské jízdárně „Spanische Reitschule“. Samozřejmě jsme navštívili několik adventních trhů v centru, včetně trhu na náměstí Marie Terezie a na závěr i hlavní vánoční trh s mnoha atrakcemi před vídeňskou Radnicí.

Foto: Jana Slabá Janoutová, text: Mgr. Markéta Švadlenová