Zapojili jsme se do celoevropské akce Erasmus Days 2019 a ve dnech 10. a 11. října uskutečnili na naší škole “Open house for Erasmus”. Za poslední roky je se program Erasmus+ stal neoddělitelnou součástí našeho školního života. Každý rok mnoho studentů, zprvu jen “velkého”, ale teď už i “malého” gymnázia vyjíždí na zahraniční pobyty spolufinancované Evropskou unií, kde jsou komunikační jazyky angličtina, ale i němčina. A tak jsme tyto dny pojali jako pásmo informací pro naše studenty, učitele i návštěvníky, prezentovali fotky, videa, materiály a zkušenosti z cest, ale i z mezinárodního setkání, které jsme pořádali u nás v Táboře, stejně jako Noviny projektu a řadu anglicky a německy psaných textů, které realizaci doprovázely, a informovali o těch, které nás – hlavně v tomto probíhajícím školním roce – ještě čekají.
Díky tomu mohli všichni zažít barvitou mozaiku zážitků a reportáží.

So see you soon at next Erasmus+ meetings!