Erasmus+ project meeting Lembach, AUT (Young Scientists), 06/2019

CZ: V pondělí 3. června před polednem jsme přijeli do školy v rakouském Lembachu, kde na nás přivítali studenti místní školy a dále jsme se setkali se studenty třetí partnerské školy z Německa. Po společném obědě následovaly odpolední aktivity, prohlídka Lembachu, seznámení se školou apod. Poté jsme odjeli do svých hostitelských rodin v Lembachu a okolí.

   V úterý dopoledne jsme se všichni sešli ve škole. Naše skupina až do oběda pracovala s kamenem, mastkem, pod vedením Anne-Bé Talirz. Vyráběli jsme předměty související s vodou, rostliny, ryby apod.  Odpoledne jsme v laboratoři dělali chemické pokusy s vodou a půdou. Poté jsme se zúčastnili třetího workshopu a vlastnoručně si ze dřeva, drátků a baterie vyrobili zvonek.

   Ve středu nás čekal celodenní výlet. Nejprve jsme v umělecké galerii v Linci navštívili interaktivní výstavu Sinnesrausch o lidských smyslech, dále pak komentovanou prohlídku ARS Electronica Center. Odpoledne jsme si s průvodcem prošli zdejší botanickou zahradu. Na závěr dne jsme se pak prošli stezkou bosých nohou.

   Ve čtvrtek jsme přejeli do Německa a navštívili Haus am Strom, kde jsme nejprve lovili a zkoumali drobné vodní živočichy a podle nich určovali kvalitu vody. Poté jsme chytali a určovali drobný lesní hmyz a povídali si o důležitosti půdy. Pak jsme si prohlédli krásnou expozici v Haus am Strom věnovanou Dunaji a místním rostlinám a živočichům. Po obědě jsme přešli přes Dunaj do Rakouska a poté se plavili na lodích. Později odpoledne jsme ještě navštívili zajímavou výstavu Bio Garten Eden v Aigen-Schlägl.

   Poslední dopoledne, v pátek, jsme strávili ve škole, kde jsme společně s rakouskými a německými studenty připravovali závěrečné prezentace o celém uplynulém projektovém týdnu. Tyto prezentace jsme následně několikajazyčně (německy – rakouskou a bavorskou němčinou, anglicky, česky) přednesli ve školní tělocvičně, rozloučili se s ostatními účastníky projektu a po společném obědě se rozjeli domů.