Dějepisný workshop pro kvartu a 1. ročník

  Za školními lavicemi občas stěží nacházíme čas a energii probranou historickou epochu pochopit v očích tehdejších lidí. Z toho důvodu třídy 1.ročník a kvarta na přelomu února a března absolvovaly pod vedením paní učitelky Horské dějepisný workshop v Českých Budějovicích. Oba kolektivy se zúčastnily rozdílných programů. „Tak tohle neprojde“ pro 1.ročník a „Den, kdy se mlčelo“ pro kvartu, ale jedno měli společné- historický kontext. “Dostali jsme životopisy lidí, vytvořili rodiny a nakreslili statky. Simulovali jsme situaci útlaku ze strany KSČ a nespravedlnosti se vstupy do JZD.” popisuje průběh semináře Martin Dvořák z kvarty.

   “Od pořadatelů workshopu jsme dostali vlastní role, do kterých jsme se vžili a hráli.“ Na zadaných úkolech jsme pracovali v kolektivu, kde byla každá postava jedinečná, měla vlastní příběh a politické názory. Nejednou se tak stalo, že se z našich „příbuzných“ vynořily udavači. „Tvořili jsme samizdaty a následně podstoupili nepříjemný výslech, kde každý stál sám za sebe. Nebylo to lehké.“ doplňuje Matěj Šindelář z 1.ročníku. Hlavním smyslem této události bylo obeznámit nás s tehdejší dobou, to jak to měli lidé v období komunismu těžké, jak mnozí riskovali pro svobodu. Text a foto: Noemi Ježková