Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis se koná ve dnech 2. (úterý) – 3. dubna (středa) 2019 od 14.00 do 17,00 hod.

Rodiče, přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte a pokud má dítě nějaké zdravotní omezení nebo zprávu z pedagogické poradny (nebo jiného poradenského zařízení), je nutno tyto podklady také u zápisu předložit.

K zápisu dítěte je možno se objednat telefonicky, emailem nebo se dostavit bez objednání.

Při příchodu obdržíte registrační číslo a k zápisu přistoupí Vaše dítě v pořadí, ve kterém jste přišli. Zápis samotný trvá cca 15-20 minut.

Informace pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče:

Příprava na školu se odehrává mnohem dříve a dítě se na vstup do základní školy připravuje již od narození…

Při zápisu se posuzuje „už jen“ školní zralost, tedy úroveň připravenosti budoucího prvňáčka. Aby se zápis stal pro dítě i rodiče slavnostním okamžikem, nabízíme několik tipů, jak se vyhnout všem stresovým faktorům ovlivňující atmosféru při samotném zápisu i nástupu do školy.

Součástí zápisu je pohovor s dítětem, kdy učitelé získávají základní informaci o zralosti dítěte pro nástup do školy.

Sleduje se jeho schopnost komunikovat, kvalita mluveného projevu, schopnost udržet tužku, poznávat barvy, tvary a další základní dovednosti důležité pro bezproblémový vstup do školy.

Pokud Vaše dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu, většinu těchto intelektuálních dovedností zvládne.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do základního vzdělávání:

Kresba postavy – projevy obecné inteligence, úroveň tvarové představivosti, paměti a vizuomotorické koordinace; úchop tužky; obkreslení skupiny bodů

Rozhovor a obrázkový příběh – krátké vyprávění o rodině; slovní zásoba; chronologie, jednoduché pojmy související s časem

Mechanická paměť – nácvik básničky; řeč – výslovnost / tolerance r – ř /, přednes básničky nebo zazpívání písničky

Prostorové vnímání – zraková diferenciace

Rozlišování tvarů, barev – zraková analýza; základní početní vědomosti; splnění tří pokynů najednou (zadání tří pokynů a jejich splnění)

Jemná motorika – klička; ovládání prstů dle pokynů učitele

Jazykový cit – sluchová diferenciace / rozlišit zvuky/, sluchová analýza /na jakou hlásku začíná určité slovo/

Z důvodu zaměření školního vzdělávacího programu na živé jazyky je druhým doplňkovým kritériem zvládnutí sluchové diferenciace a sluchové analýzy.