Projekt IROP: “Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium”

INFORMACE O PROJEKTU

Kompletní informace o projektu IROP s názvem “Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium”.

⇒ číslo projektu: 117D03G000270
⇒ koordinátor projektu: Ministerstva pro místní rozvoj – Program 11703 – Integrovaný regionální operační program
⇒ délka projektu: 04/2018 – 06/2019, celková délka trvání 27 měsíců

Vážení rodiče a žáci,

jedná se o projekt “Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium”, který spočívá v realizaci nového patra přístavby školy. V novém patře budou tři nové odborné učebny a jejich zázemí. Zaměření těchto učeben je v přímé vazbě na klíčové kompetence: cizí jazyk, digitální technologie, přírodní vědy. Zvýšená kvalita výuky těchto klíčových kompetencí má přímou návaznost na znalosti a kompetence absolventů gymnázia, což má pozitivní vliv na jejich další kariérní působení, zde konkrétně zejména při dalším studiu na vysokých školách. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.