Členové školské rady ve školním roce 2018/2019

paní Mgr. Vlasta Vychodilová

paní Hana Ptáková

paní Jana Průchová

paní Bc. Irena Ravandi

paní Renata Potužníková

pan Ing. Petr Kropík

paní Mgr. Lenka Zedníková

paní Mgr. Iva Mikešová

pan Mgr. Zdeněk Novák

studentka: Chvátalová Magdaléna

student: Malinský Lukáš

student: Kafková Anna