Prezenční / online rozvrh tříd základní školy

rozklikněte pro stažení

upozornění: změna rozvrhu vyhrazena

  • Vždy v pondělí a čtvrtek ráno ve škole proběhne testování dětí – neinvazivní, v režii školy (ten den doporučujeme dřívější příchod dětí)
  • První den věnujeme společnému sžívání, předávání informací o organizaci výuky, následně pak výuce podle běžného rozvrhu (k dispozici na Bakalářích)
  • Jeden den bude také věnován adaptačním aktivitám k návratu do školy
  • Úřední hodiny kanceláře ve všední den : 7:30 – 15:00
  • Přihlašte dětem obědy přes server Strava.cz
  • Žáci budou povinni mít každý den ve škole alespoň 2 roušky (pytlík) – režim stejný jako na začátku roku
  • Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu (začátek vyučování je v 7,55 hodin – příchod žáků nejméně 10 min před vyučováním)
  • Výuka Hv a Tv až do odvolání probíhá ve třídách (případně venku) – ve zvláštním režimu
  • Dbejte na to, aby si děti přinesly do školy zpět vše potřebné – učebnice a pomůcky, klíček od šatny, přezůvky, kartu ISIC…

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....