Realizujeme projekt OP JAK – pro ZŠ

INFORMACE O PROJEKTU

⇒ název projektu: “Udržitelná podpora žáků i učitelů”
⇒ registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007657
⇒ délka projektu:

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY

Aktivity : 
Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.  Cílem aktivity je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ prostřednictvím doučování češtiny ve škole. V dnešní době to nejsou jen ukrajinští žáci. Řada rodičů přichází ze zahraničí a jejich děti pokračují ve studiu na gymnáziu. Někdy české děti navštěvovaly zahraniční školy a nyní se vracejí, někdy s nedostatečnou znalostí češtiny. Někdy je jeden z rodičů jiné národnosti a doma se mluví více jazyky. Tito všichni žáci potřebují naši podporu k plnohodnotnému studiu.
 
V neposlední řadě využíváme vzdělávací kurzy a aktivity vzájemné spolupráce pro vyučující ZŠ a školní družiny ve formě kurzů, stáží a workshopů, podpořené taktéž z projektu OP JAK a uplatňujeme získané kompetence v aktivitě “Inovativní vzdělávání žáků ZŠ”.
 
Pro rodiče / zákonné zástupce a rodinné příslušníky pravidelně organizujeme “Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ”
Ve školní družině realizujeme aktivity “Vzdělávání a spolupráce pracovníků školní družiny” a “Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD”