Jak probíhala stavba nové přístavby školy

    Konečně pomocí dotace z MMR v programu IROP jsme mohli uskutečnit přestavbu (a přístavbu o jedno patro) vedlejší budovy gymnázia, malého pavilonu, jehož prostory již nevyhovovaly technicky ani kapacitně, a mohli jsme realizovat investiční projekt „Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium“.

 

   Na jehož konci se našim žákům i učitelům otevírají dvě multimediální počítačové učebny, jedna další přírodovědná, k tomu kabinety, knihovna a další prostory, které jsou moderně vybaveny a připraveny na výzvy modernizované výuky.

 

   Stavbu a vybavení provedla skvěle firma Dřevotvar Chýnov, v rekordním čase a ve výborné kvalitě. Toto byla finančně i rozsahem zatím největší akce, která byla na naší škole uskutečněna, od dob přestavby stávající budovy, když jsme se do ní v roce 1996 stěhovali poté, co ji opustil tehdejší Finanční úřad.

kompletní fotodokumentace z celého období roční přestavby