Přírodovědná cvičení pro SŠ

“V rámci přírodovědných cvičení připravujeme pro žáky pestrý program.”

PŘÍRODOVĚDNÁ CVIČENÍ

PRO ŽÁKY 1. A 2. ROČNÍKŮ

V září jsme již navštívili výstavu sochaře Františka Svátka a výtvarnice Barbory Blahutové: Proměnlivá rovnováha / kinetické objekty a koláže v Galerii Ambit. Žáci měli možnost vidět na rajském dvoře augustiniánského kláštera a ve vnitřních prostorách galerie zajímavé pohyblivé vodní fontány – kinetické vodní objekty, modely větrných a hydrokinetických objektů.

Organizace a harmonogram přírodovědných cvičení:

29. 9. 2021 – 1. ročník – fyzika (Mgr. L. Míchalová)

30. 9. 2021 – exkurze (bioplynová stanice Žabovřesky, infocentrum Jaderné elektrárny Temelín) – 1. ročník, 2. ročník – Mgr. J. Musilová, Ing. L. Svobodová, Ph.D.

5. 10. 2021 – 2. ročník – chemie (Ing. J. Komzák)

6. 10. 2021 – 1. ročník – 1. skupina – biologie (Ing. L. Svobodová, Ph.D., laboratoř), 2. skupina – chemie (Ing. J. Komzák, učebna)

12. 10. 2021 – 2. ročník – fyzika (Mgr. J. Musilová)

19. 10. 2021 – 2. ročník – biologie (Ing. L. Svobodová, Ph.D.)

20. 10. 2021 – 1. ročník – 2. skupina – biologie (Ing. L. Svobodová, Ph.D., laboratoř), 1. skupina – chemie (Ing. J. Komzák, učebna)