Informace o kartách ISIC pro studenty

Karty ISIC

základní informace

Naše škola vydává svým žákům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130  zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako přístupová karta pro vstup do školy a na obědy.
 • Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např.městské dopravní podniky).
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze 16 měsíců, od září do konce následujícího kalendářního roku (například 9/2023-12/2024). Po roce se následně žák může rozhodnout, zda si zakoupí digitalizační známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole. Používání ISIC jako přístupové a na odběr obědů karty není závislé na platnosti průkazu a funguje po celou dobu školní docházky.
 • Školní ISIC je levnější – prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč, cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč. V případě ztráty či zničení průkazu v době platnosti vystavujeme duplikát za 100 Kč.
 • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store)

Co je třeba pro zařízení první karty ISIC (žáci prvních ročníků)?

 • 350,- Kč. Platba se uskuteční na účet
 • Vyplněná žádost.
 • Barevná fotografie pasového formátu. Tuto fotografii zašlete elektronicky ve formátu JPEG (název souboru jméno a třída daného žáka) na e-mail info@tabsg.cz. Nemusí jednat o profesionální foto, stačí snímek odpovídajícího formátu pořízený např. mobilním telefonem (u bílé zdi nebo podobného jednolitého světlého pozadí).
 • Vyplněnou žádost žáci odevzdají žáci svému třídnímu učiteli první den školního roku, fotografii zašlete na výše uvedený e-mail do konce srpna. Karty se budou vyrábět hromadně a v případě rychlého dodání všech podkladů je žáci mohou mít již v polovině září.

Jak postupovat při ztrátě/nefunkčnosti karty ISIC?

 • Žák informuje o ztrátě/nefunkčnosti karty M. Schworma (kancelář IT v 2.patře)
 • Dojde k vyřazenítéto kartu ze systému, aby se tak zabránilo zneužití.
 • Žák dojde za V. Hudkovou (kancelář 1.patro) a domluví se s ní na výrobě nové karty.

Jak postupovat při výměně funkční karty (např. z důvodu neaktuální fotografie nebo vnějšího opotřebení)?

 • Žák dojde za V. Hudkovou (kancelář 1.patro) a domluví se s ní na výrobě nové karty.