Informace k provozu v říjnu

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY V ŘÍJNU

informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o přerušení provozu naší školní družiny a školní jídelny v době podzimních prázdnin 27. 10. a 29. 10.2021. V uvedeném týdnu jdou všichni žáci do školy pouze v pondělí 25. a v úterý 26.října, volno mají žáci od středy 27.10. včetně (ve čtvrtek je státní svátek), do školy půjdou až v pondělí 1.11.2021.
Žákům a rodičům ZŠ nabízíme ve středu 27.10.”malý příměstský tábor”, celodenní aktivitu v rámci Dětského klubu při TSG a ZŠ, informace jste dostali v mailu, pokud ještě chcete tuto aktivitu využít a přihlásit se, neváhejte, počet míst je omezen.
Máme radost, že zároveň s novým školním rokem můžeme pořádat mnoho akcí a exkurzí pro žáky – Vaše děti. Považujeme je za důležité doplnění vzdělávání ve škole.   Na řadu z těchto akcí škola přispívá, např.na dopravu, vstupné atd., nebo čerpá z projektových zdrojů, aby se jich žáci mohli účastnit, ale aby to neznamenalo jednostranné finanční zatížení pro Vás.
Zároveň Vám zde velmi rádi předáváme informaci, která souvisí s účastí na těchto školních akcích :
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 27. 9. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností s účinností od 30. 9. 2021. Pro školy platí s účinností od 30. září 2021 následující: OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti, žáky nebo studenty dané školy. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod. My si samozřejmě dokládání OTN u provozovatele před školní akcí budeme vždy ověřovat.