Dovednosti pro budoucí kariéru

INFORMACE O PROJEKTU

Kompletní informace o projektu OPVV: “Dovednosti pro budoucí kariéru”. Projekt má za cíl podpoření kompetencí pedagogů a žáků SŠ. Více informací zveřejníme brzy.

⇒ číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013066
⇒ koordinátor projektu: Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
⇒ délka projektu: 06/2019 – 05/2021