Základní info

Návod, jak postupovat

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Počet přijímaných

(do oborů vyučovaných na gymnáziu)

Základní škola

*do 1.A 79-01-C/01 – základní škola – 18 (po mateřské škole)

*do 6.A 79-01-C/01 základní škola  – 15 (po 5. třídě ZŠ, i z jiných ZŠ)

Gymnázium

*8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky) – 20 (po 5. třídě ZŠ)

*6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky) – z kapacitních důvodů tento obor neotevíráme (po 7. třídě ZŠ)

*4-leté – 7941K41 gymnázium (živé jazyky) – 10 (po 9. třídě ZŠ)

Požadavky na přijetí na naše gymnázium

(v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení)

Kritéria pro přijetí v 1. kole – čtyřleté a osmileté gymnázium

Maximum 150 bodů, z toho:

* 100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku

* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor, z toho až 10 bodů za prospěch dvou posledních vysvědčení: na konci 4. a pololetí 5. ročníku ZŠ pro osmileté gymnázium či na konci 8. a pololetí 9. ročníku ZŠ pro čtyřleté gymnázium.

Body za prospěch

* 10 bodů – prospěch s průměrem 1,00

* 7,5 bodů – prospěch s vyznamenáním

* 5 bodů – prospěch do průměru 1,5

* 2,5 bodů – prospěch do průměru 2,00

  • 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a pohovoru
  • 100 bodů za jednotnou přijímací zkoušku

Pro cizince a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona:

– výsledek JPZ matematiky – max. 50 bodů (Cermat provede redukované pořadí)
– pohovor k ověření znalosti českého jazyka – max.50 bodů

Minimální bodová hranice úspěšného vykonání PZ je 50 bodů.

Kritéria pro přijetí v 2. kole – pro čtyřleté a osmileté gymnázium.

Maximum 100 bodů, z toho:

* 60 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor

* 40 bodů za prospěch na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku ZŠ (osmileté gymnázium), na konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ (čtyřleté gymnázium)

Body za prospěch

* 40 bodů – prospěch s průměrem 1,00

* 30 bodů – prospěch s vyznamenáním

* 20 bodů – prospěch do průměru 1,5

* 10 bodů – prospěch do průměru 2,00

  • 60 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a pohovoru
  • 40 bodů za prospěch v 4. a 5. ročníku ZŠ

Pro cizince a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona:

– výsledek JPZ matematiky – max. 50 bodů (Cermat provede redukované pořadí)
– pohovor k ověření znalosti českého jazyka – max.50 bodů

Minimální bodová hranice úspěšného vykonání PZ je 50 bodů.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....