Erasmus+ projekt: “Climate change” – meeting Škofja Loka (06/2021)

Náš nový projekt Erasmus+ s celým názvem “Climate change – raise awareness – take action” jsme zahájili “online” ve slovinské Škofja Loce na začátku června 2021.

 

CZ: 

V červnu 2021 byl uspořádán zahajovací meeting projektu Erasmus+ s názvem „Climate Change“, který se uskutečnil „online“ ve slovinské Škofja Loce. Kromě několika již tradičních partnerských škol, které již byly v předcházejících projektech (Gimnazija Škofja Loka –Slovinsko, Geschwister-Scholl-Schule Konstanz – Německo, Táborské soukromé gymnázium a Základní škola – Česko, Liceum Zbigniewa Religi v Gilowicach – Polsko) se zapojila i škola z Bulharska – Thomas Jefferson Secondary High English school v hlavním městě Sofii.

Během několikadenního programu bylo naplánováno množství velmi aktivních online seminářů v rámci platformy Zoom, se kterou máme dobrou zkušenost již z minulých online meetingů. Kromě několika učitelských setkání, byly na programu dva hlavní projektové semináře se studentskými prezentacemi na téma „Climate Change“, kdy každá škola realizovala 2-3 prezentace s různými tématy.

Slyšeli jsme problematiku vytápění budov, jak myslet globálně a jednat lokálně, jak ochránit stav životního prostředí, jakým způsobem může pomoci politická či technologická změna, povídalo se i o snížení odpadů, především pak plastového, jakým způsobem by se měl změnit způsob dopravy, zmínili se dopady CO2 na planetární teplotu a skleníkový efekt, důležitým tématem byla i biomasa či elektrifikace dopravy – letadla, automobily a další. V neposlední řadě pak jsme řešili životního prostředí daného státu, konkrétní problémy místní úrovně. Na závěr se pak zmínili i ne úplně známí „měniči“ klimatu, např. těžba kryptoměn, elektroautomobily či konzumace masa.

Všechny prezentace byly ve vysoké kvalitě s velmi dobrou angličtinou a všichni jsme si odnášeli nové pohledy, znalosti a nápady, jakým způsobem můžeme pomoci udržet nebo vylepšit klima naší planety. Na viděnou na dalším projektu!

 

EN:

The opening meeting of Erasmus+ project called ´Climate Change´ took place online in June 2021. It was held in Škofja Loca in Slovenia. In adittion to the partner schools which already participated in the previous projects (Gimnazija Škofja Loka –Slovenia, Geschwister-Scholl-Schule Konstanz – Germany, Táborské soukromé gymnázium a Základní škola – Czechia, Liceum Zbigniewa Religi v Gilowicach – Poland), we had another school  that joined us: Thomas Jefferson Secondary High English school, Sofia, Bulgaria.

The programme was divided into several days and included a number of online seminars. These were held on Zoom, which we had good experience with at the previous online conferences. In addition to several teacher meetings there were also two seminars with students´ presentations on the topic of climate change. Each school ran 2-3 presentations on a variety of topics.

We heard about the problems of heating our buildings, the ways of thinking globally and acting locally, protecting our environment and the possible help of some political or technical changes. We discussed the issues of waste reduction (especially of plastics), changes in transportation and  the CO2 impact on global warming and greenhouse effect. We also talked about biomass and the electrification of transport (airplanes, cars, etc). Last but not least, we  mentioned the not very well known climate changers- i.e crypto mining, electric cars or meat consumption.

All the presentations were of a very high quality and presented in very good English. It generated a lot of fresh new ideas and information on ways of protecting and improving our climate. We are looking forward to seeing you next time!

 

Download here official project paper / Oficiální brožura k meetingu ke stažení (.PDF)