VÝCHOVNÁ KOMISE ŠKOLY

– ředitelka školy: PhDr. Markéta Švadlenová

– zástupkyně ředitelky: Mgr. Jitka Musilová (gymnázium)

– zástupkyně ředitelky: Mgr. Ivana Šádová (ZŠ)

– školní metodik prevence: Mgr. Klára Foitová

– výchovný poradce: Mgr. Ivana Šádová (ZŠ)

– výchovný poradce: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková (gymnázium)