VÝCHOVNÁ KOMISE ŠKOLY

ředitelka školy: PhDr. Markéta Švadlenová

zástupkyně ředitelky: Mgr. Jitka Musilová (GYM)

zástupkyně ředitelky: Mgr. Ivana Šádová (ZŠ)

školní metodik prevence: PhDr. Roman Varga

výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková (GYM)

výchovná poradkyně:  Mgr. Ivana Šádová (ZŠ)