Souhlas se zpracováním osobních údajů – rezervace

Souhlas se zpracováním osobních údajů – rezervace

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., se sídlem Zavadilská 2472, 390 02 Tábor 2, IČ: 25160184, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mailová adresa
  • jméno
  • příjmení
  • tel. číslo
 1. E-mailovou adresu, jméno, příjmení a tel. číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vaší rezervace na stránkách Táborského soukromého gymnázia a Základní školy (tabsg.cz). Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@tabsg.cz, Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., Zavadilská 2472, 390 02 Tábor 2.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás