Realizujeme projekt OP JAK – pro SŠ

INFORMACE O PROJEKTU

⇒ název projektu: “Spolupráce a inovace“
⇒ registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/000488
⇒ délka projektu:

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY

Školní asistent, který prostřednictvím svých podpůrných aktivit poskytuje personální podporu a umožňuje vyzkoušet a na určité období podpořit zejména žáky z nejrůznějších důvodů ohrožené školním neúspěchem. 
 
Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Podpora prostřednictvím doučování češtiny a aktivit dvojjazyčného asistenta.  Cílem aktivity je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ prostřednictvím doučování češtiny ve škole. V dnešní době to nejsou jen ukrajinští žáci. Řada rodičů přichází ze zahraničí a jejich děti pokračují ve studiu na gymnáziu. Někdy české děti navštěvovaly zahraniční školy a nyní se vracejí, někdy s nedostatečnou znalostí češtiny. Někdy je jeden z rodičů jiné národnosti a doma se mluví více jazyky. Tito všichni žáci potřebují naši podporu k plnohodnotnému studiu.
 
Kariérový poradce působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření  a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. 
 
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele V naší škole koordinátor organizuje i týdenní studentskou praxi ve firmách a v institucích, konanou v předposledním ročníku středoškolského studia, stejně jako exkurze do firem, workshopy a přednášky odborníků z praxe pro všechny ročníky SŠ.
 
V neposlední řadě využíváme vzdělávací kurzy pro vyučující SŠ, podpořené taktéž z projektu OP JAK.