Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium

Jedná se o projekt z Ministerstva pro místní rozvoj – Program 11703 – Integrovaný regionální operační program, identifikační číslo 117D03G000270. Projekt Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium spočívá v realizaci nového patra přístavby školy, v období 04/2018 – 06/2019. V novém patře budou tři nové odborné učebny a jejich zázemí. Zaměření těchto učeben je v přímé vazbě na klíčové kompetence: cizí jazyk, digitální technologie, přírodní vědy. Zvýšená kvalita výuky těchto klíčových kompetencí má přímou návaznost na znalosti a kompetence absolventů gymnázia, což má pozitivní vliv na jejich další kariérní působení, zde konkrétně zejména při dalším studiu na vysokých školách. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.