Erasmus+ (2016-1-AT01-KA219-016641_5)

 Realizovali jsme projekt pod názvem „Improving Standards in Teaching School Sport to foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils“, pod reg.č.: 2016-1-AT01-KA219-016641_5, začátek projektu: 01/09/2016, ukončení projektu: 30/11/2018, tj.v celkové délce trvání 27 měsíců.

 Koordinátorem projektu je BG / BRG Wallererstrasse Wels, Rakousko, dalšími partnerskými školami v projektu jsou kromě našeho gymnázia i finská škola v Närpes, polská ve městě Gilowice a lotyšská ve městě Madona.

 Projekt byl zaměřen na metodiku výuky některých sportů a sportovních disciplín, setkání s profesionály, exkurze do špičkových sportovních zařízení a účast na trénincích s profesionálními trenéry i sportovci. Záměrem bylo zvýšení motivace žáků ke sportu. V Rakousku byly realizovány nové i tradiční míčové hry, v Lotyšsku běžecké lyžování a biatlon, ve Finsku lední hokej, v Polsku plavání a vodní pólo a u nás v Táboře fotbal.