Comenius (COM-MP-2013-060)

Projekt, který byl součástí programu partnerství Evropských škol “Comenius“. Realizován byl 2013-2015 s 9 partnerskými školami (Rakousko jako koordinátor, Polsko, Maďarsko, Itálie, Řecko, Turecko, Finsko, Litva, Česká republika) a byl zaměřen na podporu talentovaných žáků a studentů na gymnáziích a dalších spolupracujících školách v oblastech přírodních věd, cizích jazyků, výtvarné a hudební výchovy, dějepisu a občanské výchovy / základů společenských věd a byl oceněn pečetí kvality Evropské komise.