Program poradenských služeb ve škole

Školní poradenské centrum

Výchovné poradkyně

Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková – vondraskova@tabsg.cz

Mgr. Ivana Šádová – sadova@tabsg.cz

 

Kariérní poradce

Ing. Karel Krejza – krejza@tabsg.cz

Mgr. Ivana Šádová – sadova@tabsg.cz

Metodička prevence

Mgr. Klára Foitová – foitova@tabsg.cz

 

Konzultační hodiny:

Mgr. Klára Foitová – středa 8:40 – 10:20

ostatní podle individuální domluvy