Povinné předměty
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Matematika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
 • Zeměpis
 • ZSV
 • Dějepis
 • Estetická výchova
Volitelné předměty
 • Semináře z jednotlivých předmětů
Nepovinné předměty
  • Ruský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Latina
  • Finanční matematika
  • Deskriptivní geometrie
  • Informatika