Obnova přírodní zahrady Táborského soukromého gymnázia a ZŠ

INFORMACE O PROJEKTU

Kompletní informace o projektu OP Životní prostředí: “Obnova přírodní zahrady Táborského soukromého gymnázia a Základní školy”. Projekt má za cíl obnovit přírodní zahradu okolo školy.

⇒ číslo projektu: 1190700008
⇒ koordinátor projektu: SFŽP ČR
⇒ délka projektu: 07/2020 – 12/2021
⇒ celkové způsobilé výdaje: 397 291,40 Kč 
⇒ výše příspěvku SFŽP ČR: 337 697,69 Kč
⇒ výše příspěvku žadatele: 59 593,71 Kč

Před realizací

Žáci ZŠ a studenti gymnázia budou mít za úkol vyjádřit svůj názor ohledně výběru vhodného typu listnatého stromu (lípa nebo platan) určeného pro výsadbu vybranou formou podle jejich věku (úvaha, prezentace, obrázek). U starších žáků a studentů gymnázia se očekává, že součástí jejich názoru bude argumentace pro a proti a závěr zhodnocení.  Seznámeni budou i rodiče na třídních schůzkách a na jednání školské rady a rodičovské rady. Rodiče budou vyzváni k zapojení do plánování projektu. Bude vytvořena anketa, pomocí které rodiče rozhodnou o výsadbě listnatého stromu (lípa nebo platan). Rodiče budou obecně seznámeni s názory žáků a studentů.

Realizace

Budování jednotlivých přírodních prvků bude vždy realizováno formou malého komunitního setkání, „happeningem“, ať už osazení ptačích budek, záhonů, výsadba stromu.

Udržitelnost

V rámci udržovací fáze budou rovněž pořádané (plánují se 2 x do roka – jaro a podzim) brigády pro rodiče a děti, na kterých bude probíhat zahradní činnost. Za odměnu si pak každý bude moct opéct špekáček nebo topinku. Rodiče dětí mají možnost přispět vlastními plodinami k výsadbě.