V rámci školy jsme rozjeli fungování Centra TSG a ZŠ pro přenos poznatků a technologií. Praktická podoba „Centra“ je v zajištěných laboratorních praktikách a seminářích, které organizuje naše škola. Podporu provádí také Nadační fond školy. Centrum vyhledává talenty a nabízí šanci studentům naší školy, kteří se nechtějí spokojit s tím, čeho již dosáhli, co chtějí vědět a umět více. Centrum je zaměřeno nejen prakticky, ale je určeno i pro ty, které láká dosud neobjevené anebo přemýšlí o souvislostech mezi jednotlivými jevy a událostmi. A právě takovým mohou k dosažení jejich cílů a záměrů přispět soutěžními programy – Středoškolská odborná činnost (SOČ), program AMAVET a prezentační program STRETECH. Centrum archivuje všechny vzniklé práce, materiálně zajišťuje účast na soutěžích, zprostředkovává užití školní laboratoře a zajištuje kontakt s laboratořemi u externích partnerů. Zajišťuje také výstavní činnost. Soutěžní programy mají na naší škole významnou tradici a minulost. Studenti se zúčastnili již šesti ročníků krajského kola SOČ.

    V poslední době můžeme považovat za skvělý úspěch dvě první místa v krajském kole s postupem do celostátního kola a také dvě druhá místa v krajském kole. A též úžasný úspěch v soutěži AMAVET. Konkrétně Klára Nacházelová se pustila do problémů nanotechnologií – vlivu nanostříbra na využití ve zdravotnictví a uspěla. Byla v těžké konkurenci druhá. V soutěži AMAVET se zařadila v celostátní soutěži mezi 40 nejlepších mladých vědců. Ve finále byla 12. Zvolila téma vliv nanočástic na foto syntetizující bakterie ve vodě.

    Dále studenti V. Hron, E. Krůčková a K. Mašková soutěžili (SOČ) v těžkém tématu. Co ovlivňuje růst sedimentů v nádrži Jordán a navrhli překvapivá řešení. Velmi hodnotné je také umístění Kláry Bílé v krajském kole geologické olympiády, kdy získala 2. místo. V celostátním kole se pak umístila na 5. místě. Tyto zavazující úspěchy byly dosaženy v tvrdé konkurenci, kdy studenti z krajských měst mohou snáze využívat spolupráci s tamními vědeckými institucemi. Z historického pohledu bylo prvním úspěchem 1. místo Marka Švadleny v krajském kole, resp. 6. místo v celostátním kole přehlídky SOČ s prací Historie táborských stříbrných dolů z roku 2005.

    Předchozím stupněm pro podporu studentů, kteří chtěli realizovat (nejen) mimoškolní činnost – Středoškolskou odborno činnost (SOČ) byl Nadační fond školy. Samotný Nadační fond také v rámci oboru své činnosti prováděl vzdělávací akce a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. A do současné doby se věnuje i výstavní a publikační činnosti v tématice dolování stříbra na jih od Tábora, fond je také spoluautorem Naučné stříbrné stezky Tábor-Horky-Větrovy a vydáno bylo na desítku brožur a publikací, nejvíce během let 2008-2015.