INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující:
• Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
• Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
• Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zkrácení platnosti očkovacích certifikátů, s účinností od 15. 2. 2022 (ZDE).

1.
S účinností od 31. 1. 2022 se zavádí povinné testování studentů denní formy vzdělávání vyšších odborných škol a dochází ke změně režimu testování zaměstnanců těchto škol. Testování probíhá ve stejném režimu jako testování dětí a žáků a zaměstnanců základních a středních škol a konzervatoří. Veškeré informace týkající se testování naleznete v manuálu (ZDE).

2.
S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.
• Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
• platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
o pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,

• tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám o zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.

MŠMT požádalo dodavatele školních informačních systémů Bakaláři, Škola on-line, Edupage, Edookit a AMOS, aby tuto změnu ve svých systémech zohlednili a umožnili školám zadávat datum posledního laboratorně potvrzeného pozitivního PCR testu přímo do systému, aby bylo možné automaticky sledovat ochrannou lhůtu a její vypršení.

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

3.
Obecně se také zkracuje platnost očkovacích certifikátů tak, že od 15. 2. 2022 je platný pouze ten očkovací certifikát, u kterého od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou, • zkrácení platnosti očkovacích certifikátů se tedy plošně týká všech osob, které dovršily 18 let,
• doba platnosti certifikátu se zkracuje na nejvýše 270 dnů od dokončeného očkovacího schématu (2. dávka u dvoudávkových vakcín, 1. dávka u jednodávkových vakcín),
• osobě, která má posilovací dávku, se doba platnosti očkovacího certifikátu nezkracuje,
• pokud osobě uplynula doba platnosti očkovacího certifikátu (tj. 270 dnů od dokončeného očkování) a nemá posilovací dávku, hledí se na ní, jako by nebyla očkovaná, což má důsledky především pro
o výjimku z nošení ochranného prostředku pro očkované pedagogické pracovníky,
o účast na činnostech a službách upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám (vstup na vlek, do ubytovacích zařízení apod.),
o právo na 5 PCR testů v měsíci, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

MŠMT, 27. 1. 2022

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?
Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?
Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování. Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?
Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu. Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra. Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování. V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

Nový řád: pět testů, pět dnů ústraní

(zdroj: Lidové noviny, 16.01.2022)
  1. Izolace

Minimálně pětidenní ústraní čeká na každého, kdo bude mít pozitivní test PCR či antigenní test provedený ve zdravotnickém zařízení. Ve druhém případě se musí se dvěma čárkami na testu pojit i příznaky. U pozitivního PCR testu jde člověk do izolace i bez nich. Izolace se vztahuje na lidi, u nichž je nákaza potvrzená.

U bezpříznakových končí po pěti dnech, ale kdo kašle, má teplotu, rýmu či jiný z projevů infekce, zůstává doma, dokud to nepřejde, a pak ještě dva dny navrch. Start izolace se počítá od odběru testu s pozitivním výsledkem, přičemž tento den je den nultým. U přetrvávajících obtíží metodika ukládá kontaktovat lékaře, ten posoudí, jestli už daný jedinec smí ven. Třeba trvající ztráta čichu není důvodem k pokračování izolace. Ještě pět dnů po opuštění izolace doporučuje hygiena nosit respirátor při každém opuštění domova.

  1. Karanténa

Do karantény míří ti, u nichž není nákaza potvrzená, ale panuje důvodné podezření a vysoké riziko. Jedná se o blízké kontakty konfirmovaných marodů a členy jejich domácnosti, stejně tak lidi, kterým vyšel pozitivní antigenní samotest, ať už doma, ve škole, či v práci.

Karanténa trvá pět dní, když by se člověku rozvinuly příznaky, musí kontaktovat lékaře a zajít na PCR. V případě pozitivního nálezu se přechází do režimu izolace. Začátek karantény se počítá od chvíle, kdy člověk potkal potvrzeného nakaženého nebo kdy měl odběr s pozitivním výsledkem člen domácnosti, obojí se bere jako den nula.

U pracovních karantén, pokud zaměstnanec nebo živnostník netrpí žádným projevem nemoci, může sociální odloučení utnout negativní PCR test. Pozitivní znamená přesun do izolace.

  1. Nárok na test

Nově má každý očkovaný nezletilý a rozočkovaný nárok až na pět testů PCR měsíčně, které podstoupí na náklady pojišťovny. Do limitu se nepočítají kontroly přítomnosti viru, na něž vystaví žádanku lékař či hygiena.

Lidé neočkovaní nemají žádné testy gratis, leda samotestovací sady, které jim poskytne zaměstnavatel.

  1. Kontrola ve škole

Žáci a studenti s výjimkou vysokoškoláků se musejí otestovat jednou týdně. Pozitivní výsledek znamená karanténu. Jedná se o samotest, takže pro ověření, jestli je virus v těle, se hodí zajít na PCR. Bez něj také nikdo nezíská certifikát o prodělání nemoci. Testují se děti očkované i vakcínyprosté.

  1. Respirátory

Ochrana nosu a úst se nadále nosí ve veřejné dopravě, budovách, v kulturních stáncích a na hromadných akcích. Pardon mají jen školou nepovinné děti, do 15 let věku je povolená rouška.

  1. Služby, kultura

Od kadeřnice přes kino a hospodu až po bazén, všude musí provozovatel žádat certifikát o prodělané nemoci nebo očkování, jinak klienta neobslouží.