Zápis do 1.A pro školní rok 2020/21

AKTUALIZOVÁNO: Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 36 školského zákona a § 67 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Celé rozhodnutí naleznete v odkazu:

prijeti 04.05.2020

 

Vydavatelství NovaDida, spol. s r. o. má pro vás velmi zajímavý “dárek”, ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou došlo k vytvoření E-booku Chystáme se do 1. třídy a zde je zdarma ke stažení. Doporučujeme vyzkoušet!

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o formě, jakou se uskuteční zápis k povinné školní docházce na naši školu v nových podmínkách. Nemějte obavy, administrativním procesem Vás provedeme tak, abychom společně vše zvládli a na konci tohoto procesu bylo Vaše spokojené dítě, které se bude těšit k nám do školy.

Zápis se uskuteční ve dnech 01. – 30.dubna 2020. V těchto dnech můžete přihlásit Vaše dítě k základnímu vzdělávání (do první třídy od školního roku 2020/2021) v naší škole, a to tímto způsobem:

Zápis proběhne bez přítomnosti dítěte. ZDE si stáhněte přihlašovací formulář , ZDE je k dispozici zápisní list a ZDE motivační úkoly pro Vašeho syna / Vaši dceru. Tyto dokumenty jsou podkladem formální a motivační části zápisu.

Doporučujeme předložit i dokumenty týkající se případných speciálních vzdělávacích potřeb Vašeho dítěte. Prostřednictvím e-mailové adresy, kterou nám uvedete na přihlašovacím formuláři, s Vámi budeme dále komunikovat, vyzveme Vás k předložení rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky dle §37 odst.1 Školského zákona, je třeba předložit žádost (ke stažení ZDE) a doložit ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to do  31.května 2020.

Další informace :

K základnímu vzdělávání máme kapacitu přijmout 18 dětí (to je také kritérium) do budoucí I.A, třídní učitelkou bude Mgr. Miluše Štemberková.

Pro další informace jsme Vám rádi k dispozici mailem, telefonicky nebo po uvolnění nouzového stavu ČR i osobně, na kontaktech, které uvádíme ZDE.

Doporučení : Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem k povinné školní docházce.

“Z předškoláčka školákem”:

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.