Zápisy / vstupní pohovory pro 1.A

02. 04. 2020: 13:00 – 16:00

03. 04. 2020: 13:00 – 15:00

Škola

pro zájemce do 1.A

Je možné si předem rezervovat termín: Zájemci se mohou předem přihlásit telefonicky nebo e-mailem (na uvedených kontaktech) a objednat se na určitou dobu, do vyčerpání nabídnutých časů.  Zájemci, kteří přijdou bez objednání, rádi zapíšeme, je třeba ovšem počítat s čekací dobou.

Požadavky k zápisu / kritéria pro přijetí dítěte do základního vzdělávání:

  • a: Kresba postavy – projevy obecné inteligence, úroveň tvarové představivosti, paměti a vizuomotorické koordinace; úchop tužky; obkreslení skupiny bodů
  • b: Rozhovor a obrázkový příběh – krátké vyprávění o rodině; slovní zásoba; chronologie, jednoduché pojmy související s časem
  • c: Mechanická paměť – nácvik básničky; řeč – výslovnost / tolerance r – ř /, přednes básničky nebo zazpívání písničky
  • d: Prostorové vnímání – zraková diferenciace
  • e: Rozlišování tvarů, barev – zraková analýza; základní početní vědomosti; splnění tří pokynů najednou (zadání tří pokynů a jejich splnění)
  • f: Jemná motorika – klička; ovládání prstů dle pokynů učitele
  • g: Jazykový cit – sluchová diferenciace / rozlišit zvuky/, sluchová analýza /na jakou hlásku začíná určité slovo/

Z důvodu zaměření školního vzdělávacího programu na živé jazyky je druhým doplňkovým kritériem zvládnutí sluchové diferenciace a sluchové analýzy.

 

Kontakt pro rodiče:

Informace pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Příprava na školu se odehrává mnohem dříve a dítě se na vstup do základní školy připravuje již od narození… Při zápisu se posuzuje „už jen“ školní zralost, tedy úroveň připravenosti budoucího prvňáčka. Aby se zápis stal pro dítě i rodiče slavnostním okamžikem, nabízíme několik tipů, jak se vyhnout všem stresovým faktorům ovlivňující atmosféru při samotném zápisu i nástupu do školy. Součástí zápisu je pohovor s dítětem, kdy učitelé získávají základní informaci o zralosti dítěte pro nástup do školy. Sleduje se jeho schopnost komunikovat, kvalita mluveného projevu, schopnost udržet tužku, poznávat barvy, tvary a další základní dovednosti důležité pro bezproblémový vstup do školy. Pokud Vaše dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu, většinu těchto intelektuálních dovedností zvládne.