Připravujeme nový zájezd! Kam to bude?

14. – 17. 06. 2023

Korutany s návštěvou Orlího hnízda

7. 100,- Kč

Kontakt:

Mgr. Marek Švadlena

Mgr. Zdeněk Novák

Jak se stalo tradicí, začínáme připravovat už teď zájezd na další rok, konkrétně na červen 2024 a připomínáme, že na zájezd se kromě žáků školy mohou přihlásit i jejich rodinní příslušníci.

termín: 14. – 17.6.2023

cena: 7 400 Kč ( 7 100 Kč; záloha 1 500 Kč splatná do 15.10. 2023, 2. záloha 2 600 Kč splatná do 15.2. 2024, doplatek 3 000 Kč splatný do 30.4. 2024)

Přihlášení na zájezd na adresehttp://rezervace.protravel.cz
Registrace: Nejprve je nutné se zaregistrovat (odkaz „Jsi tu poprvé? Klikněte, prosím, zde pro registraci“). Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let, to znamená buď zletilí účastníci nebo zákonní zástupci nezletilých účastníků. Při registraci si zvolíte přihlašovací údaje: přihlašovací jméno je Vaše emailová adresa, heslo libovolné, alespoň 6 znaků dlouhé. Registraci dokončíte prokliknutím potvrzovacího odkazu ve zprávě zaslané na Váš email.
Přihlášení na zájezd: Po přihlášení do systému zadejte číslo zájezdu 23-960 do textového pole a klikněte na „Vyhledat zájezd“. Vyplňte osobní a další potřebné údaje účastníka a potvrďte závazné přihlášení. Na email obdržíte Potvrzení o zájezdu i s rozpisem plateb.
Upozornění: Přihláška je závazná a z následného odhlášení mohou vyplývat stornopoplatky. S ohledem na epidemiologickou situaci může být proúčast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování).Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné následně uznat jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahujena případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit.
Storno podmínky: Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností CK je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však
f) 10% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 45 dnů před datem uskutečnění zájezdu
g) 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 44.-30. dnem před datem uskutečnění zájezdu
h) 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-15. dnem před datem uskutečnění zájezdu
i) 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 14.-8. dnem před datem uskutečnění zájezdu
j) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 7 dnech před datem uskutečnění zájezdu.

MUZEUM PORSCHE, zdroj: porschemuzeum.at

MILLSTADTERSEE, zdroj: millstadtersee.com

DOBRATSCH, zdroj: protravel.cz

ORLÍ HNÍZDO, zdroj: bontour.cz

program zájezdu (změny vyhrazeny):

1. DEN: GMÜND IN KÄRNTEN – Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. První zastávkou bude městečko Gmünd in Kärnten, kde navštívíme automobilové muzeum vozů Porsche (věnované vývoji vozů Porsche od počátku po současnost včetně sportovních a závodních vozů) a projdeme se pěkným centrem tohoto městečka situovaného v krásné krajině. Večer odjedeme na ubytování.

2. DEN: WÖRTHERSEE, PYRAMIDENKOGEL, KLAGENFURT – Po snídani odjedeme do oblasti „Rakouské riviéry“ (tento název oblast získala díky velmi příjemnému klimatu a vodě v jezerech až o teplotě kolem 24-28 stupňů), k jezeru Wörthersee. Projdeme se po poloostrově, kde se nachází mimo jiné dva malebné kostelíky – pozdně gotický farní kostel se vzácným sousoším Madony s dítětem z r. 1460 a kostel Rosenkranzkirche s původními románskými freskami. Krátce přejedeme na nejkrásnější rozhlednu Korutan – Pyramidenkogel, která se tyčí ve výšce několika set metrů nad jezerem a z které se nabízí nezapomenutelný výhled na Wörthersee, na hlavní město Korutan Klagenfurt a na další jezera a hřebeny hor. Z rozhledny sjedeme dolů po skluzavce dlouhé více než 50 metrů. V odpoledních hodinách přejedeme podél jižního břehu jezera Wörthersee do města Klagenfurt. Navštívíme tematický park Minimundus (více než 170 modelů nejslavnějších budov, lodí a vlaků provedených v měřítku 1:25 – např. Eiffelova věž, Taj Mahal, Čínská zeď) nebo bude možnost projít se městem s výstupem na věž farního kostela. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

3. DEN: LANDSKRON, DOBRATSCH, MILLSTATT – Po snídani vyjedeme na hrad Landskron z 11. století, který se monumentálně vypíná na západním okraji jezera Ossiacher See a který byl skoro 300 let v rukou rodu Šternberků. Z hradu se nabízejí krásné výhledy na okolí. Pak pojedeme vyhlídkovou mýtnou silnicí (16,5 km dlouhou) Villacher Alpenstraße až do výše 1732 m n. m. do blízkosti známého vrcholu Dobratsch. Zastavíme se na vyhlídkových místech silnice s nejkrásnějšími výhledy na Julské Alpy, Karavanky a hřebeny Karnischen Alpen. Projdeme se z vyhlídkového stanoviště. Posledním zastavením bude další krásné jezero Millstätter See a městečko Millstatt, kde bylo již v roce 1070 založeno benediktinské opatství. Čeká nás prohlídka komplexu farního kostela s krásným portálem a vzácnými freskami. Městečko je i známé letovisko, odkud je možno realizovat projížďku parníkem či procházku podél jezera. Odjedeme na ubytování.

4. DEN: OBERSLAZBERG, ORLÍ HNÍZDO – Po snídani vyrazíme do Obersalzbergu – místa, kde měli za 2. světové války své vily němečtí prominenti Hitler, Borman a Göring. Odtud vyjedeme místními autobusy (ostatní nemají povolení) po úzké silnici pod horu Kehlstein s překrásnými výhledy na Berchtesgadenské Alpy. Vyjedeme speciálním výtahem ve skále až na nejvyšší bod (1 837 m n. m.), kde stojí tzv. Kehlsteinhaus – horská rezidence, kterou dostal Hitler jako dar ke svým 50. narozeninám. Zde budeme mít možnost procházky s nádherným rozhledem po okolí. V případě časové rezervy budeme mít možnost procházky v okolí Königssee, případně v Berchtesgadenu absolvujeme „Cestu do historie soli“ v solném dole, kde se sůl těží nepřetržitě již od r. 1517. V odpoledních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.