Přihlášky na naší školu

DO JAKÝCH TŘÍD SI LETOS MŮŽETE PODAT PŘIHLÁŠKU?

Více informací najdete v příslušné části našeho webu.

Do 1.A naší ZŠ

Pro nové školáčky, vypisujeme 18 míst.

Do 6.A naší ZŠ

Nově u nás, vypisujeme pro všechny páťáky 15 míst

Do primy osmiletého gymnázia

Po páté třídě ZŠ, vypisujeme 24 míst.

Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

Po deváté třídě ZŠ, vypisujeme 5 míst.