Infoservis školního roku 2021/22

   V tomto příspěvku jsme pro vás připravili ten nejdůležitější infoservis novinek, změn, průběhu školního roku – tedy, co nás čeká a kdy budou prázdniny:).

ČASOVÝ ROZVRH JEDNOTLIVÝCH HODIN

0. hodina 7:05 – 7:50
1. hodina 7:55 – 8:40
2. hodina 8:45 – 9:30
3. hodina 9:45 – 10:30
4. hodina 10:40 – 11:25
5. hodina 11:45 – 12:30
6. hodina 12:40 – 13:25
7. hodina 13:30 – 14:15
8. hodina 14:20 – 15:05
9. hodina 15:10 – 15:55

DŮLEŽITÉ TELEFONICKÉ KONTAKTY
telefon škola: 381 282 830
telefon družina: 734 443 972
telefon jídelna: 736 659 223

 

DŮLEŽITÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY
centrální školní: info@tabsg.cz
ředitelka školy: marketa@tabsg.cz
zástupkyně pro GYM: musilova@tabsg.cz
zástupkyně pro ZŠ: sadova@tabsg.cz
IT/Bakaláři: schworm@tabsg.cz

 

VEDENÍ ŠKOLY A DALŠÍ KONTAKTNÍ OSOBY
Zřizovatelka školy: Mgr. Věra Komzáková
Ředitelka školy: PhDr. Markéta Švadlenová
Zástupkyně pro GYM: Mgr. Jitka Musilová
Zástupkyně a výchovná poradkyně pro ZŠ: Mgr. Ivana Šádová
Sekretariát: Markéta Šmídlová, Veronika Hudková
Účetní: Dana Tobiášková
Nadace: Ing. Jan Komzák
Výchovná poradkyně pro GYM: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková
Vedoucí vychovatelka: Lenka Hlavicová
Vedoucí školní jídelny: Veronika Hudková

 

ADRESA ŠKOLY
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., Zavadilská 2472, 390 02 Tábor

TŘÍDNÍ UČITELÉ

I.A: Mgr. Jana Bozadžievová
II.A: Mgr. Miluše Štemberková
III.A: Mgr. Iva Stradová
IV.A: Mgr. Winona Svatkovská
V.A: Mgr. Ivana Šádová
VI.A: Mgr. Jana Lískovcová
prima: Mgr. Pavla Hesová
sekunda: Mgr. Marcela Marešová
tercie: Mgr. Lenka Míchalová
kvarta: Mgr. Marek Švadlena
kvinta: Mgr. J. Drbalová Vondrášková
1. ročník: Mgr. Tereza Švadlenová
sexta: Mgr. Lenka Zedníková
2. ročník: Mgr. Daniela Mušinská
3. ročník: Mgr. Vlasta Skalková
4. ročník: Mgr. Zdeněk Novák

KURZY K JAZYKOVÝM CERTIFIKÁTŮM

I v tomto školním roce se budete moci připravovat na složení mezinárodních zkoušek různých úrovní, a to jak z angličtiny – nově s rodilým mluvčím z Velké Británie, tak z němčiny:

Sprachdiplom
Cambridgeské certifikáty

NABÍDKA KROUŽKŮ A ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

finanční matematika
deskriptivní geometrie
mediální kroužek/školní fotokroužek
školní divadelní kroužek
školní časopis
nepovinné jazyky – francouzština, italština
kroužky v rámci základní školy
laboratorní práce
šachový kroužek

Více informací najdete na nástěnce
v 1. patře či na infosystému Amos
v přízemí.

INFOSYSTÉM AMOS 
V přízemí najdete interaktivní dotykový panel AMOS, který využíváte velmi často. Mimo jiné totiž nahrazuje tištěné rozvrhy tříd, učitelů a místností, které jste byli zvyklí používat a vyhledávat na nich na nástěnce u sekretariátu školy.

Rádi bychom, aby se stalo běžným, že po příchodu do školy si zjistíte jaké hodiny máte suplované, jaký je denní program, jídelníček, či si prohlédnete nejnovější články na webu školy. Zároveň lze otevírat dokumenty a zjišťovat aktuální informace od ministerstva školství a zdravotnictví a vyhledávat termíny k maturitě a přijímacím zkouškám.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 – 2. pololetí

Zahájení školního roku 1. 9. 2021 (středa)

Adaptační sportovní aktivity 2.A, 3.A 3. 9. 2021 (pátek)

Zveřejnění nabídky předmětů profilové části MZ 17. 9. 2021 (pátek)

Pedagogická rada + Rodičovské schůzky ZŠ 16. 9. 2021 15:30 (čtvrtek)

Adaptační pobyt 1. ročník + kvinta – Monínec 13. 9. – 15. 9. 2021 (po-st)

Adaptační pobyt prima a 6. A – Březová 20. 9. – 22. 9. 2021 (po-st)

Evropský den jazyků 26. 9. 2021 (neděle)

Státní svátek 28. 9. 2021 (úterý)

Zahájení předškolní přípravky říjen 2021 (bude upřesněno)

Rodičovské schůzky gymnázium 20. 10. 2021 (středa)

Podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 2021 (středa, pátek)

Státní svátek 28. 10. 2021 (čtvrtek)

Celorepublikový DOD soukromých škol 3. 11. 2021 (středa)

Zahájení přípravných kurzů ke státním přijímacím zkouškám z ČJ a M pro víceleté gymnázium (pro žáky z 5.tříd ZŠ) 3. 11. 2021 (středa)

Pedagogická rada + konzultační odpoledne 24. 11. 2021 (středa)

Státní svátek 17. 11. 2021 (středa)

Maturitní ples 4. ročník 20. 11. 2021 (sobota)

Přihlášky k maturitní zkoušce 26. 11. 2021 (pátek)

Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 31. 12. 2021 (posledním vyučovacím dnem 2021 je středa 22. 12. 2021 a vyučování opět začne v pondělí 3. 1. 2022)

Lyžařský výcvik ZŠ – Monínec leden 2022 (bude upřesněno)

Klasifikační porada (pololetí) bude upřesněno

Den otevřených dveří 25. 1. 2022 (úterý)

Konec 1. pololetí, vydání výpisů 31. 1. 2022 (pondělí)

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 – 1. pololetí

Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 (pátek)

Jarní prázdniny 21. 2. – 25. 2. 2022 (pondělí – pátek)

Lyžařský kurz nižší gymnázium 28. 2. – 4. 3. 2022 (po – pá)

Lyžařský kurz vyšší gymnázium 6. 3. – 11. 3. 2022 (neděle – pátek)

Zápis do 1. třídy začátek dubna 2022

Maturitní zkoušky – písemná část (bude upřesněno)

Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 (čtvrtek)

Státní svátek 12. 4. 2022 (pátek), 18. 4. 2022 (pondělí)

Klasifikační porada (3.Q.), uzavření známek maturantům a rodičovské schůzky (bude upřesněno)

1.kolo přijímacího řízení – pro gymnázium duben 2022 (bude upřesněno)

Vydání výročního vysvědčení – 4. ročník (bude upřesněno)

Státní svátek 1. 5. 2022 (neděle)

Společná část maturitní zkoušky (bude upřesněno)

Státní svátek 8. 5. 2022 (neděle)

2. kolo přijímacího řízení – pro gymnázium květen – červen 2022

Maturity ústní – 4. ročník (bude upřesněno)

3. ročník – týdenní praxe květen – červen 2022

Škola v přírodě V.A – červen 2022 (bude upřesněno)

Předání maturitních vysvědčení červen 2022

Zakončení školního roku 2020/2021 a vydání výročního vysvědčení 30. 6. 2022 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny od 1. 7. 2022 (pátek) do 31. 8. 2022 (středa)

Zahájení školního roku 2022/2023 1. 9. 2022 (čtvrtek)