Infoservis školního roku 2021/22

   V tomto příspěvku jsme pro vás připravili ten nejdůležitější infoservis novinek, změn, průběhu školního roku – tedy, co nás čeká a kdy budou prázdniny:).

ČASOVÝ ROZVRH JEDNOTLIVÝCH HODIN

0. hodina 7:05 – 7:50
1. hodina 7:55 – 8:40
2. hodina 8:45 – 9:30
3. hodina 9:45 – 10:30
4. hodina 10:40 – 11:25
5. hodina 11:45 – 12:30
6. hodina 12:40 – 13:25
7. hodina 13:30 – 14:15
8. hodina 14:20 – 15:05
9. hodina 15:10 – 15:55

ČASOVÝ PRŮBĚH A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 – 1. pololetí

bude doplněno

ČASOVÝ PRŮBĚH A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 – 2. pololetí

bude doplněno

TĚLOCVIK
bude doplněno

INFOSYSTÉM AMOS 
V přízemí najdete interaktivní dotykový panel AMOS, který využíváte velmi často. Mimo jiné totiž nahrazuje tištěné rozvrhy tříd, učitelů a místností, které jste byli zvyklí používat a vyhledávat na nich na nástěnce u sekretariátu školy.

Rádi bychom, aby se stalo běžným, že po příchodu do školy si zjistíte jaké hodiny máte suplované, jaký je denní program, jídelníček, či si prohlédnete nejnovější články na webu školy. Zároveň lze otevírat dokumenty a zjišťovat aktuální informace od ministerstva školství a zdravotnictví a vyhledávat termíny k maturitě a přijímacím zkouškám.

NABÍDKA KROUŽKŮ A ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ
finanční matematika
dekriptivní geometrie
mediální kroužek/školní fotokroužek
školní divadelní kroužek
školní časopis
nepovinné jazyky – latina, ruský, španělský
kroužky v rámci základní školy
laboratorní práce
šachový kroužek

… více informací najdete na nástěnce v 1. patře
či na infosystému Amos v přízemí

TŘÍDNÍ UČITELÉ

I.A: Mgr. Jana Bozadžievová
II.A: Mgr. Miluše Štemberková
III.A: Mgr. Winona Svatkovská
IV.A: Mgr. Iva Stradová
V.A: Mgr. Ivana Šádová
VI.A: Mgr. Jana Lískovcová
prima: Mgr. Pavla Hesová
sekunda: Mgr. Marcela Cihlářová
tercie: Mgr. Lenka Jirků
kvarta: Mgr. Marek Švadlena
kvinta: Mgr. J. Drbalová Vondrášková
1. ročník: Mgr. Tereza Švadlenová
sexta: Mgr. Daniela Mušinská
2. ročník: Mgr. Lenka Zedníková
3. ročník: Mgr. Vlasta Skalková
4. ročník: Mgr. Zdeněk Novák

DŮLEŽITÉ TELEFONICKÉ KONTAKTY
telefon škola: 381 282 830
telefon družina: 734 443 972
telefon jídelna: 736 659 223

DŮLEŽITÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY
centrální školní: sekret@tabsg.cz
ředitelka školy: marketa@tabsg.cz
zástupkyně pro GYM: musilova@tabsg.cz
zástupkyně pro ZŠ: sadova@tabsg.cz
IT/Bakaláři: schworm@tabsg.cz

ADRESA ŠKOLY
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., Zavadilská 2472, 390 02 Tábor