Aktuální rizika – důležité info

Pokyn ředitelky školy čj. TSG-187/2020

Informace a opatření pro rodiče, zákonné zástupce, žáky i zaměstnance ke koronaviru /COVID-19

 V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů stanovuji tato ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění:

– Zákonní zástupci nezletilých žáků, nezletilí žáci či zletilí žáci a jejich rodiče, zaměstnanci, kteří v období jarních prázdnin a po nich pobývali v některé z rizikových oblastí (regiony s výskytem/ohniskem koronaviru COVID-19), musí v případě jakéhokoliv podezření kontaktovat telefonicky svého lékaře, lékařskou pohotovostní službu nebo hygienickou stanici v místě svého bydliště. Ti rozhodnou, jestli je nutná karanténa, či nikoliv.

– Pokud lékař či hygienická stanice nařídí karanténu, je pro žáka/zaměstnance povinná. Karanténou se rozumí oddělení zdravého člověka od ostatních, pokud byl dotyčný během inkubační doby ve styku s někým, kdo se nakazil infekčním onemocněním. Důvodem ke karanténě může být pobyt v ohnisku nákazy nebo kontakt s nakaženou osobou COVID-19.

– Dodržování karanténního opatření je kontrolováno. Za porušení karantény jsou ukládány vysoké finanční postihy. V průběhu karantény nemůže žák/zaměstnanec chodit ven.

Apeluji na zákonné zástupce nezletilých žáků i zletilé žáky i jejich rodiče, zaměstnance, aby zodpovědně vyhodnocovali situaci a její vývoj.

Prosím všechny, aby hlavně zachovali klid a nepanikařili, dodržovali hygienické zásady a postupy, ale nepodceňovali případné příznaky onemocnění.

Rovněž doporučuji sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

O případných opatřeních budete informováni na webu školy a v elektronickém systému Bakaláři.

Vzhledem k uzavření základních škola, středních škol a vyšších odborných škol (od 11. 03. 2020) je zřízena na Krajském úřadě v Českých Budějovicích info linka pro školy a veřejnost: 800 100 450 . Zde by Vám budou poskytnuty veškeré informace k uzavírání škol.

Věnujte pozornost i dopisu Krajské hygienické stanice s důležitými upozorněními.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva Zdravotnictví: www.mzcr.cz

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: szu.cz

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí: mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

V Táboře dne 5. 3. 2020

Mgr. Markéta Švadlenová, ředitelka školy