Přípravné kurzy, přijímací řízení, Cambridgeské zkoušky

Informace k přípravným kurzům:

 Vážení rodiče, milí účastníci přípravného kurzu,

z důvodu mimořádné situace se od 11. března neuskutečnily kurzy přípravy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Protože víme, že situace je mimořádná a pro Vás i Vaše děti obtížná, rádi bychom i tak vypomohli. Poté, co jsme Vám zaslali informační e-mail k přípravě Vašich dětí k přijímacím zkouškám na dálku, Vám aktuálně chceme dát zcela konkrétní nabídku:

  • Od minulého týdne již Vašim dětem na e-maily probíhá zasílání procvičovacích úkolů tak, jako by navštěvovaly přípravný kurz u nás.
  • Úkoly zasíláme z ČJ a M 1 x týdně a Vaše děti se mohou obracet na vyučujícího s nárokem na opravu pracovního listu a komentář. I s ohledem na stanovený jediný termín přijímací zkoušky se nám pokračování v přípravě jeví jako důležité a je to služba pro Vás.
  • Pokud o tuto elektronickou formu nebudete mít zájem a ani o intenzivní kurz, který jsme Vám nabídli v předchozím e-mailu (po otevření škol ještě před konáním přijímacích zkoušek), vrátíme Vám na Váš účet poměrnou část za 3 nekonané kurzy, tj. 450 Kč.

 Podle nově vydaného zákona č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

Zde i online informace a tipy, na které se v době uzavření škol Vaše děti i Vy můžete obracet :

Všechny potřebné informace k jednotným přijímacím zkouškám najdete na webových stránkách: https://prijimacky.cermat.cz/. Zde také najdete požadavky a ukázky didaktických testů.

Pro přípravu na přijímací zkoušky dále doporučujeme následující zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/

https://www.statniprijimacky.cz/

https://www.scio.cz/

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat! Vedení TSG a ZŠ

Požadavky na přijetí na naše gymnázium

(v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení):

· včasné podání přihlášky – velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)

· absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)

· vyplnění motivačního dotazníku

· doložení Tvých úspěchů v těchto oblastech: vědomostní (soutěže, olympiády), sportovní, umělecké a v oblasti obecně prospěšné činnosti

Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný, odpadá pouze celostátní jednotný test – kritéria níže.

Ke splnění kritérií přijímacího řízení v 1. kole je třeba dosáhnout alespoň 75 bodů, pro cizince je minimum získaných bodů 50.

Ve 2. kole je potřeba získat nejméně 50 bodů, pro cizince je minimální počet bodů 40.

 

Kritéria pro přijetí v 1. kole

Maximum 150 bodů, z toho:

· 100 bodů za jednotnou přijímací celostátní zkoušku

· 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku, z toho až 10 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ (kritéria níže) a až 10 bodů může uchazeč získat za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit. Větší počet bodů získá za úspěchy v individuálních soutěžích, vyšších než místních kolech soutěží a větší počet ocenění.

o Body za prospěch:

10 bodů – průměr 1,00

7,5 bodů – prospěch s vyznamenáním

5 bodů – prospěch do 1,5

2,5 bodů – prospěch do 2,00

 

Kritéria pro přijetí ve 2. kole:

Maximum 100 bodů za vyplnění motivačního dotazníku, z toho:

· 40 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ (kritéria níže) a až 10 bodů může uchazeč získat za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit. Větší počet bodů získá za úspěchy v individuálních soutěžích, vyšších než místních kolech soutěží a větší počet ocenění.

o Body za prospěch:

40 bodů – průměr 1,00

30 bodů – prospěch s vyznamenáním

20 bodů – prospěch do 1,5

10 bodů – prospěch do 2,00

Aktuální termíny Cambridgeských zkoušek
 Protože situace znemožnila uspořádat zkoušková sezení v těchto jarních měsících, vypisujeme na celý červen řadu náhradních termínů, včetně zkoušek v computer based formě na několika místech Jihočeského kraje. Pokud by se ani tato sezení nemohla uskutečnit,  máme od Cambridge English Assessment ujištění, že můžeme bezplatně přesouvat kandidáty na pozdější termíny. Přesouvat však můžeme pouze registrované kandidáty, proto je potřeba se registrovat v řádném termínu.

Registrační portál ke zkouškám: regis.elec.eu

Možnosti předtestování: www.elec.eu/pretest
Aktuální informace zveřejňujeme na našem webu www.elec.eu a FB stránce https://www.facebook.com/evropskecentrumjazykovychzkousek/