Informace o školní družině

Spolu s třídami nové základní školy jsme v roce 2015 zřídili i školní družinu, která v současnosti ve 3 odděleních nabízí nejen odpolední program s hrami či relaxačními aktivitami, ale i pestrou paletu kroužků, od angličtiny a němčiny, přes šachy, hudební a sportovní kroužky, až po čtenářské a kreativní dílny, zajímavé výlety, exkurze a projektové dny. Nabízíme ranní družinu od 6:30 a odpolední až do 16:30.

V rámci aktivit družiny jsou pravidelně nabízeny také příměstské tábory, které se konají i o „vedlejších“ prázdninách a právě v těchto termínech – o jarních a podzimních prázdninách – je o ně velký zájem ze strany žáků i rodičů, jako smysluplné, tematicky zaměřené aktivity v době, kdy si rodiče nemohou vzít dovolenou. K tomu nyní využíváme i revitalizovanou školní zahradu s herním prostorem i venkovní přírodní učebnou.

DSC_8446

Kontakty

Zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ

  • Mgr. Ivana Šádová
  • sadova@tabsg.cz
  • 604 941 101

Vedoucí školní družiny

  • Maria Matoušková
  • 792 221 809

máte zájem?

“Tak jdeme na to! Stáhněte si přihlášku a vyplněnou nám ji zašlete. Budeme se těšit.”

Časový harmonogram školní družiny

ranní družina: 6:30 – 7:40 hodin

odpolední družina: do 16:30 hodin

Od 15.00 hod. dochází ke slučování účastníků ze všech oddělení do I. oddělení v přízemí budovy.

 

ranní družina od 06:30 – Mária Matoušková, 792 221 809

1. oddělení do 15:00 – Mária Matoušková, 792 221 809

2. oddělení do 15:00 – Alena Rácová, 606 524 438

3. oddělení do 15:00 – Monika Švadlenová, 703 465 931

odpolední družina do 16:30 – Mária Matoušková, 792 221 809

UMÍSTĚNÍ A VYBAVENÍ

V každé třídě je k dispozici interaktivní tabule. V naší družině mají žáci k dispozici relaxační sedací pytle, relaxační míče, cvičební podložky atd. Žáci si mohou vybírat z mnoha zábavných deskových her, hraček, stavebnic (nově polytechnická stavebnice), knih a časopisů. V rámci ŠD využíváme naší školní zahradu.

halloween23_0011

OMLOUVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Omluvu nepřítomnosti účastníka v ŠD, odchylky od docházky účastníka, odchod účastníka s jinou osobou, nebo v jinou dobu než je uvedeno v písemné přihlášce s dodržením stanovených časů odchodů, aby nebyla narušována činnost oddělení ŠD, sdělí rodiče ŠD písemně.

Odhlášení účastníků ze ŠD se provádí na základě písemného oznámení zákonného zástupce, které zákonný zástupce účastníka předá vedoucí ŠD.

DSC_8474

ČINNOSTI DRUŽINY

odpočinkové činnosti:
• individuální hry, klidové činnosti, odpočinek po obědě
• poslech čtených knih, poslech hudby
• pobyt na školní zahradě, volné hry
• relaxační cviky
• činnosti dle výběru dětí a vlastní aktivita žáků

rekreační činnosti:
• pohybové aktivity na školní zahradě
• hry s pohybovými prvky, vycházky, sportovní a míčové hry, tělovýchovné chvilky, pohybové hry
• stolní hry, výtvarné činnosti
• konstruktivní hry dle témat

příprava na vyučování:
• hádanky, rébusy, křížovky, osmisměrky
• práce s dětskými časopisy a knihami
• slovní a vědomostní hry
• didaktické hry
• hry k upevňování učiva
• četba
• domácí úkoly

zájmové činnosti:
• přírodovědné
– vycházky do přírody
– ekologická výchova
– vytváření z přírodních materiálů

• sportovní
– vybíjená, fotbal…
– pohybové hry
• společensko-vědní
– tradice a zvyky
– zájem o historii

• estetické
– pozorování v přírodě
– kresba, malba, lepení koláží
– zpěv a tanec

• pracovní
– montáže stavebnic
– práce s různými materiály
– péče o školní zahradu
– péče o květiny v budově školy

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....