Zvířecí dobrodružství ve škole

Žáci I.A a II.A prožili ojedinělé zvířecí dobrodružství za přítomnosti strašilky, želvy a krajty, které s sebou přinesli zaměstnanci ZOO Hluboká nad Vltavou a vzbudili mezi nimi nadšení a zvědavost!

Děti byly nadšené hned když do jejich tříd vešla zástupkyně ZOO v doprovodu krajty, strašilky a želvy a tito exotičtí tvoři přinesli do školních lavic trochu divočiny a dobrodružství. Hlavním cílem této neobvyklé návštěvy bylo přiblížit dětem svět zvířat, upozornit je na důležitost ochrany druhů, ale také jim umožnit osobní kontakt a možnost si je pohladit a pozorovat zblízka. 

Během návštěvy se děti ptaly na vše, co je zajímalo ohledně zvířat, především o způsobu jejich života, jejich ochraně a zdali je můžou mít i doma. Návštěva byla příležitostí k rozvoji empatie a respektu k živým tvorům a možnost fyzického kontaktu s exotickými zvířaty umožnila dětem pochopit, že každé zvíře má své vlastní potřeby. Bylo to zábavné dopoledne plné zábavného poznávání. 

Foto: Mgr. Marek Švadlena

Text: Mgr. Ivana Šádová