Halloween naší ZŠ (2023)

V pondělí 25.10 proběhl na 1.stupni Halloween. Svátek, který se u nás nesl v duchu masek, veselí a dobrého jídla.

Žáci mohli celý den být v maskách, ochutnávat dobroty, soutěžit, tvořit nebo plnit rozličné úlohy… Atmosféra ve škole byla opravdu tajemná a místy jsme se museli dlouze přesvědčovat, kdo že to kolem nás prochází! Kdo ví, zda prolétal mozkomor, vznášel se duch, nebo prosvištěla čarodějnice! Strašidelná atmosféra panovala i ve školní družině, kde si dívky ze 6. třídy připravily pro své mladší spolužáky zajímavé úkoly a nakonec jsme zakončili projektový den vyhlášením nejlepší masky.

Text: Mgr. Ivana Šádová

Foto: vyučující ZŠ