“Na den vysokoškolákem” je akce, které se zúčastnila třída 3. ročník a výběr žáků ze septimy dne 4. října 2023 na Zemědělské a technologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci kariérního poradenství bylo úkolem seznámit žáky s chodem univerzity, a především Zemědělské fakulty. Mimoto se žáci dozvěděli, jak probíhá semestr, akademický rok a jak vypadá celý studentský kampus v Českých Budějovicích. Hned ráno se nás ujal Ing. Mgr. Zbyněk Havelka Ph.D., který nám na začátek v přednáškové místnosti přednesl základní fakta o univerzitě a fakultě samotné. Dále jsme se vydali přímo do učeben a laboratoří. V laboratoři jsme zkoumali pod mikroskopem houby, plísně a případně moučné červy. V další učebně jsme zase byli seznámeni s chodem 3D tiskárny. Prošli jsme také učebnami s automatem na dojení krav a dostali jsme se až k minipivovaru, kde jsme se dozvěděli základní informace o výrobě piva Budějčák. Na závěr dne jsme prošli koňské stáje, králíkárny, drůbežárnu a ustájený skot a prasata v budovách patřící fakultě. Celý den jsme strávili vysokoškolským způsobem života, který je zároveň hodně spjatý s jihočeským zemědělským regionem.

Text: Mgr. Zdeněk Novák

Foto: Mgr. Zdeněk Novák