Návštěva Kovosvitu Mas, a.s. v rámci přírodovědných cvičení

Náš druhý ročník zavítal na exkurzi do podniku Kovosvit MAS a.s. v Sezimově Ústí v rámci fyzikální části předmětu přírodovědná cvičení.

V podniku jim byla v praxi ukázána přírodovědná měření, které navazují na měření rozměrů a práci s chybou při měření, které žáci probírají v teoretických hodinách. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s praktickým měřením ve strojírenském podniku, s využívanými měřidly a se způsoby kalibrace měřidel. Také jsme navštívili jsme měrové středisko, kde se měří menší dílce (dají se přenést rukou), kalibrují se měřidla a přípravky nejen pro Kovosvit, ale i jiné externí firmy. K vidění byla měřidla, měrky, kalibry, profilometr, kruhoměr, 3D měřící přístroj, drsnoměr a další přístroje. Žákům bylo vysvětleno a ukázáno jak se značí kalibrace měřidel a byl jim vysvětlen průběh kalibrace. S velkým úspěchem se setkalo měření potomerem (měření agresivity potu), které ukazuje, zda člověk může pracovat s kovy bez ochranných rukavic, aniž by hrozilo např. jejich zreznutí. V druhé části jsme navštívili klimatizovanou halu s přístroji pro měření velkých dílců, jako jsou hlavní dílce obráběcích strojů, nebo části vřeten.

Text: Ing. Karel Šnajdr

Foto: Ing. Karel Šnajdr