Za židovskou kulturou do Husitského muzea

Tóra, hebrejština, ghetto. Slova neodmyslitelně spjatá s židovským národem. Poznat blíže tuto kulturu mohli žáci septimy a 3. ročníku ve čtvrtek 3. 11. 2022 v Husitském muzeu v Táboře. Aktuálně zde probíhá výstava spojená s nedávno publikovanou knihou nesoucí název ,,Cha cha chá, zasmál se Mordechaj“.

Studenti se při besedě setkali s Tobiášem Smolíkem, který spolu se svou matkou Klárou Smolíkovou, českou spisovatelkou a scénáristkou, napsal již zmiňovanou publikaci o židovské historii. Jelikož je kniha plná krásných ilustrací určena spíše mladším čtenářům, ladně se vyhýbá krutým událostem 20. století. Samotné povídání bylo zaměřeno na život Židů napříč časem, jejich zvyky, práci a především náboženství. Zazněl popis typických svatostánků i pravidel, která se v každé synagoze musela dodržovat. Překvapením bylo, že i některá dnešní moderní slova mají svůj základ v hebrejštině. Po skončení přednášky následovala výstava, na které byly k vidění kreslené výňatky z knihy. Avšak největší chloubou je originální táborský svitek židovské Tóry. Právě z něho se četlo při obřadech v táborské synagoze. Později byla zbourána a dnes ji připomíná jen malá plaketa na místě, kde se původně tyčila. Celkově byla výstava velice zajímavá a naučná. Je důležité si připomínat, jak Židé žili před všemi hrůznostmi a strastmi, které jim přineslo minulé století.

Text: Nela Janková, 3. ročník

Foto: Mgr. Lenka Zedníková