Sportovní den TABSG ´22

Letošní ročník Sportovního dne naší školy doznal oproti loňsku zásadní změnu – konal se v našem přechodném červnovém působišti, na „areálu“, a sportovní dny byly letos dva – první den si zazávodili žáci menšího gymnázia a druhý den pak gymnázia vyššího. Soutěžilo se především v atletických disciplínách, ale nechyběl třeba hod na koš či opičí dráha.

Pojďme ale popořadě. Nejprve, ve čtvrtek 23. června, na stanoviště nastoupily třídy prima, 6.A, sekunda a tercie, kteří se rozhodli své výkony pořádně předvést a nedali si nic zadarmo. Kdo čekal, že pořadí bude jasné a vyhrají ti nejstarší, tomu pak tento tip vůbec nevyšel. A jaké disciplíny čekaly na naše soutěžící? Byl to běh v sprintu na 60 metrů, štafetový běh 4x 150 metrů, opičí dráha, hod na koš, hod na cíl štafetové skoky v pytli a běh „tři nohy“. Ve většině disciplín se navíc sčítaly časy několika závodníků, takže to zamíchávalo průběžné (a konečné) pořadí po celou dobu závodění. Za zmínku stojí i zajímavost, že každá ze tříd alespoň jednu disciplínu ovládla. A jak to dopadlo? Na 4. místě se umístila tercie, bronzové místo brala prima, stříbrní byli žáci 6.A a výhru si odnesla třída sekunda, která perfektně zvládla finišové disciplíny a utrhla se v závěrečném bodovém hodnocení. Super!

Druhý den, v pátek 25. června, se na stanoviště postavili stateční z kvarty, kvinty, 1. ročníku a 3. ročníku. Soutěže byly stejné, jen jsme „protáhli“ délky běhů, sprint měl délku 80 metrů a štafeta pak 4x 300 metrů. Jinak stejné disciplíny jako den předchozí. I tentokrát se pořadí neurčovalo dle věku, ale bylo to velmi zajímavé a bodově velmi těsné. „Bramborové“ umístění si odnesl 3. ročník, jehož výběr byl dosti zdecimován absencemi, 3. místo si zasloužila kvarta, která se vůbec ve „starší“ kategorii neztratila, stříbrní pak byli žáci 1. ročníku, kteří sice žádnou disciplínu nevyhráli, ale prakticky pořád drželi druhá místa, a to jim pak ve finále i zůstalo. A první místo náleželo třídě kvinta, kterým také moc gratulujeme! Vítězi jsou ale všichni, kteří se (a to s nadšením) zúčastnili, poraženými naopak ti, kteří k vlastní škodě zůstali doma.

Text: Mgr. Marek Švadlena

Foto: Mgr. Marek Švadlena