Nová podoba MZ ve školním roce 2020/21

Aktualizované kompletní informace naleznete ZDE

Milí maturanti,

máme pro Vás nové informace týkající se maturitního termínu jaro 2021, které budeme postupně aktualizovat.

 

Maturitní kalendář (jaro 2021) – bude doplněno

 

Pro třídu 4.ročník: 

květen 2021 (ústní zkoušky společné a profilové části)

 

Organizace maturitní zkoušky:  

Organizace maturitní zkoušky se řídí vyhláškou o ukončení studia ve středních školách a učilištích.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání: 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou a předáním maturitního vysvědčení.

 

společná část maturitní zkoušky

Č.volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

Čas a další podmínky

1

Český jazyk a literatura

Didaktický test / uspěl(a)-neuspěl(a)

2

Cizí jazyk

Didaktický test uspěl(a)-neuspěl(a)

nebo 2

Matematika

Didaktický test uspěl(a)-neuspěl(a)

profilová část maturitní zkoušky

1

Český jazyk a literatura

Písemná práce 40%

Nejméně 110 minut, 250 slov, min.4 zadání

Ústní zkouška 60%

Ze seznamu 60 lit.děl vlastní seznam 20 děl, max.15 minut

2

Cizí jazyk

Písemná práce 40%

Nejméně 60 min.včetně volby zadání, min.200 slov, 1 a více zadání

Ústní zkouška 60%

20-30 témat, rozhovor s využitím prac.listu, max.15 minut

3, 4

Zkoušky podle RVP, ŠVP pokud bude zvolen Další cizí jazyk, formou zkoušky je opět písemná i ústní

Ústní zkouška 100%

Ústní zkouška 60%

Písemná práce 40% (pro předměty Cizí jazyk a Další cizí jazyk)

Kombinovaná forma ústní a praktické zkoušky (pro předměty EV, EH)