Základy společenských věd


Učivo v jednotlivých ročnících + učební materiály:

1. ročník a kvinta:

Hodinová dotace: 1h/týdně (cca 35h/rok)

Učební materiál: Společenské vědy 1. a 2. díl – učebnice a pracovní sešit - Didaktis, Společenské vědy pro SŠ v kostce, Odmaturuj ze společenských věd, Odmaturuj ze společenských věd – testy a jiné další materiály včetně mediálních zdrojů

Témata: sociologie - témata ke stažení (12,1 kB)

2. ročník a sexta:

Hodinová dotace: 1h/týdně (cca 35h/rok)

Učební materiál: Společenské vědy 1.díl – učebnice a pracovní sešit - Didaktis, Společenské vědy pro SŠ v kostce, Odmaturuj ze společenských věd, Čáp, Mareš – Psychologie pro učitele, Nakonečný – Psychologie osobnosti a jiné další materiály včetně mediálních zdroj

Témata: psychologie

3. ročník a septima

Hodinová dotace: 1h/týdně (cca 35h/rok)

Učební materiál: Společenské vědy 2.díl – učebnice a pracovní sešit - Didaktis, Společenské vědy pro SŠ v kostce, Odmaturuj ze společenských věd, Odmaturuj ze společenských věd – testy, Ryska – Příklady z právní praxe pro SŠ, Jak na EU a jiné další materiály včetně mediálních zdrojů

Témata: politologie, EU, právo

4. ročník a oktáva

Hodinová dotace: 2h/týdně (cca 72h/rok)

Učební materiál: Společenské vědy 2.a 4.díl – učebnice a pracovní sešit - Didaktis, Společenské vědy pro SŠ v kostce, Odmaturuj ze společenských věd, Odmaturuj ze společenských věd – testy, Jak na EU a jiné další materiály včetně mediálních zdrojů

Témata: politologie, filosofie, etika

Seminář ze společenských věd

3. a 4. ročník

Hodinová dotace: 2h/týdně (cca 72h/rok)

Učební materiál: Společenské vědy 1..až 4.díl – učebnice a pracovní sešit - Didaktis, Společenské vědy pro SŠ v kostce, Odmaturuj ze společenských věd, Odmaturuj ze společenských věd – testy, Jak na EU a jiné další materiály včetně mediálních zdrojů

Témata: sociologie, psychologie, politologie a právo, filozofie, etika

Formy a metody práce: prezentace, referáty, výklad, diskuse a debaty, aktuality z domova i ze světa, předčítání z odborné literatury, debata s odborníkem, návštěva soudu aj.

Koncepce: na základě zájmu studentů jsou vybrané kapitoly z výše uvedených vědních oborů probírány jako rozšiřující a prohlubující učivo v návaznosti na shrnutí základních pojmů podle požadavků k maturitě - seminář je zakončen seminární prací studentů na téma dle vlastního hlubšího zájmu


Vyučující: Mgr. Jana Rosochová

Formy a metody práce: prezentace, referáty, výklad, diskuse a debaty, aktuality z domova i ze světa, předčítání z odborné literatury, praktická cvičení – testy, dotazníky, zážitková cvičení aj., exkurze, výukové a instruktážní videa, filmy apod.

Koncepce výuky :
• interaktivní a komplexní předmět propojující všechny možné vědomosti z různých výukových předmětů s probíranými tématy, integrující zkušenosti, zážitky a postřehy z vlastního života studentů • základem je aktivní přístup studentů • hlavní metodou učení a sdílení je dialog • cílem je nejen získat vědomosti, ale i vzbudit zájem o veřejné dění, vlastní seberealizaci v jeho rámci, naučit se tvořit si fundované názory na základě znalosti věci, umět je prezentovat i veřejně obhájit • praktické ambice v osobním růstu ve smyslu psychologickém a sociálním – „zralejší osobnost v harmonických vztazích“


Různé

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.